سود پرک در بورس شفاف و مقاوم به شعله است

علاوه بر این، از تجزیه مضاعف نیز می توان برای تهیه سود پرک در بورس وجود دارد استفاده کرد. معادله واکنش بین کربنات سدیم (که معمولاً به عنوان سودا شناخته می شود) و هیدروکسید کلسیم (که معمولاً به عنوان آهک خاموش شناخته می شود) به شرح زیر است: [7]

{\displaystyle {\ce {Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 -> CaCO_3 v + 2NaOH}}}{\displaystyle {\ce {Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 -> CaCO_3 v + 2NaOH}}}
امنیت
GHS-pictogram-acid.svg

سوختگی های ناشی از تماس مستقیم پوست با محلول هیدروکسید سدیم، 44 ساعت پس از تماس مستقیم بیمار با محلول هیدروکسید سدیم عکسبرداری شده است.
جامد هیدروکسید سدیم یا محلول آن می تواند پوست را بسوزاند و باعث آسیب دائمی (مانند جای زخم) به پوست محافظت نشده شود. اگر اجازه داده شود که هیدروکسید سدیم با چشم ها تماس مستقیم داشته باشد، حتی در موارد شدید می تواند باعث نابینایی شود.

اقدامات حفاظتی شخصی مانند دستکش لاستیکی، لباس محافظ و عینک می تواند خطر قرار گرفتن در معرض هیدروکسید سدیم را تا حد زیادی کاهش دهد.

حل کردن هیدروکسید سدیم در آب (در صورت رقیق شدن) یا واکنش با اسید باعث آزاد شدن گرمای زیادی می شود که ممکن است باعث سوختگی یا احتراق مواد قابل اشتعال (مانند حلال های آلی) شود.

علاوه بر این، هیدروکسید سدیم می تواند برخی از فلزات (مانند آلومینیوم ) را برای تولید گاز هیدروژن قابل اشتعال ایجاد کند ، و همچنین می تواند محصولات شیشه ای را کمی خورده کند، بنابراین مواد ظرف برای ذخیره هیدروکسید سدیم باید با دقت انتخاب شود. [8]

{\displaystyle {\ce {2Al + 2NaOH + 2H_2O -> 3H_2 + 2NaAlO_2}}}{\displaystyle {\ce {2Al + 2NaOH + 2H_2O -> 3H_2 + 2NaAlO_2}}}
{\displaystyle {\ce {2Al + 6NaOH + xH_2O -> 3H_2 + 2 Na_3AlO_3 + x H_2O}}}{\displaystyle {\ce {2Al + 6NaOH + xH_2O -> 3H_2 + 2 Na_3AlO_3 + x H_2O}}}
{\displaystyle {\ce {2Al + 2NaOH + 6H_2O -> 3H_2 + 2NaAl(OH)_4}}}{\displaystyle {\ce {2Al + 2NaOH + 6H_2O -> 3H_2 + 2NaAl(OH)_4}}}

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.